STEMEX®

sádrokartonářský tmel - spárovací, vyrovnávací


• dobře brousitelný
• minimální propady, vhodný i pro lokální opravy
• pří míchání netvoří hrudkySTEMEX® P

je rychle tuhnoucí vnitřní vyrovnávací hmota práškové konzistence vyrobená na bázi sádry.


Oblast použití

Použití celulosových mikrovláken zajišťuje zesílení armovací účinek, zlepšuje viskozitu, zabraňuje smršťování a tvorbě prasklin. Dochází k rychlejšímu prosychání celé směsi, snižuje vnitřní napětí a umožňuje aplikovat silnou vrstvu při jedné operaci. Prodlužuje čas použití materiálu a zajišťuje jeho ochranu.


Požadavky na podklad

je určena k vyplňování spár mezi sádrokartonovými deskami, tvořícími stěnové příčky nebo stropní podhledy, k opravám železobetonových konstrukcí před ručním nebo strojním stěrkováním a také k osazování rohů a lišt (APU).


Zpracování

Stěrka STEMEX® P se pozvolna nasype do čisté vody v poměru 0,6 l vody na 1 kg práškového tmelu a nechá se cca 3 minuty nasáknout. Směs se poté rozmíchá do pastovité konzistence bez hrudek a shluků. Tmel se aplikuje nerezovým hladítkem běžným způsobem. V případě velkých nerovností můžeme celý proces opakovat vícekrát. Po dokonalém zaschnutí se povrch přebrousí brusnou mřížkou nebo smirkovým papírem.


Balení

Papírové pytle 5 kg
Papírové pytle 10 kg  Spotřeba při spárování    0,3 kg/bm  
  Velikost spáry    až 5cm  
  Doba zpracovatelnosti    15 - 20 minut  
  Možnost konečné úpravy    cca po 30 minutách  
  Trvanlivost (uzavřené a nenpoškozené balení)    12 měsíců  


Ke stažení


Technický list - STEMEX® P


Z naší galerie


    

Výrobní závod: STEMEX s.r.o | Drhovice 91 - průmyslová zóna | okres Tábor | www.stemex.cz | stemex@stemex.cz | tel.: +420 602 556 459