STEMEX® OUT SILIKON

venkovní silikonová fasádní barva


• odolává povětrnostním vlivům
• odpuzuje vodu
• skvělá zpracovatelnostPoužití, vlasnosti

STEMEX® OUT SILIKON - vysoce kvalitní bílá nebo barvená, silikonová fasádní barva s výbornou kryvostí, odolností proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Po zaschnutí je nátěr mrazuvzdorný, společně s přirozenou odolností proti mytí a drhnutí, dokonalou prodyšností pro vodní páry – hodí se na všechny druhy fasád. Lze využít rovněž k povrchové úpravě vápenocementových podkladů, betonu, pórobetonu, azbestocementu, dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek. Není vhodná na vápenné omítky. Vhodná do výrobních či komerčních objektů i rodinných domů. Příliš savé nebo nesoudržné podklady je nutné předem zpevnit penetrací STEMEX®.


Složení

Barva je vyrobena z ekologicky nezávadných surovin. Kvalitní, silikonová, fasádní barva. Směs anorganických pigmentů a plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a styren-akrylátové disperze ve vodném prostředí. (organické disperze, vápence, titánové běloby, karboxymetrylcelulózy a chemických aditiv)


Pracovní postup

Aplikace se provádí malířskými válečky (perlon, pozakryl, polyamid), štětkou, malé plochy štětcem. Při strojní aplikaci je vhodné provést zkoušku na konkrétním zařízení. Před užitím barvy je nutné barvu důkladně promíchat. Aplikaci provádíme při teplotě +5 až +25°C, tuto teplotu je nutné dodržet dalších 24 hodin. Podklad: vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Takto připravený podklad zpevníme vždy penetrací STEMEX® – dle instrukcí na výrobku První nátěr barvou STEMEX® OUT provedeme nejdříve 24 hodin po aplikaci penetrace. První nátěr ředíme maximálně v poměru 20% vody. Po zaschnutí základního nátěru barvou (schnutí je ovlivněno okolní teplotou, minimálně však 5 hod) se aplikuje druhý nátěr v poměru ředění 10% vody. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou, protože zaschlá barva se velmi obtížně odstraňuje.


Skladování

Skladovat při teplotách +5 až +25 °C. Barva nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 12 měsíců od data výroby.


Likvidování odpadů

Podle součastných znalostí tento produkt není nutné považovat za nebezpečný odpad jak je definováno směrnicí EU 91/689/EEC. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn bezpečným způsobem. V prázdných obalech můžou zůstat zbytky produktu. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.Balení

Plastová vědra 22 KgKe stažení


Technický list - STEMEX® OUT silikonová


Z naší galerie


    

Výrobní závod: STEMEX s.r.o | Drhovice 91 - průmyslová zóna | okres Tábor | www.stemex.cz | stemex@stemex.cz | tel.: +420 602 556 459